Zum öffnen der Seiten nur    anklicken

Bei Benutzung mit Handy bitte quer halten !     aktualisierung 10.03.24


Sektion Oberbayern-Ost

Bolego Fabian  

Bolego Karin

Bolego Werner

Grabl Albert

Holzer Ernst

Haunerdinger Alois

Holler Hans

Hoffmann Rudi

 

Jauerning Alois

Karl Bernd

Krimbacher Walter

Kirchner Sarah

Mündl Rudolf

Mulitzer August

 

Sporer Rudi

Unterseher Ulrich

 

Wimmer Josef

O  Dalmatiner-Rexe Schw/w

O  Dalmatiner-Rexe dreifarbig

O  Dalmatiner-Rexe Schw/w

O  Castor-Rexe

O  Chin-Rexe

O  Feh-Rexe

Dalmatiner-Rexe dreifarbig

O  Castor-Rexe

O  Klein-Rexe castorfarbig

O  Havanna-Rexe

O  Marder-Rexe blau

O  Klein-Rexe dalmatiner dreifarbig

O  Zwerg-Rexe dalmatiner schw/w

O  Castor-Rexe

O  Dalmatiner-Rexe blau/weiß

O  Blaugraue-Rexe

Zwerg-Rexe castorfarbig

O  Blau-Rexe

O  Castor-Rexe

O  Weiß-Rexe RA

 

 

O  Blaugraue Rexe

O  Kl-Rexe dalmatiner schw/w

 

 

 

Kl-Rexe königsmantelges. schw/g

O  Zwerg-Rexe fehfarbig

 

 

 

 

O  Gelb-Rexe

O  Dalmatiner-Rexe Schw/w

 

 

Klein-Rexe luxfarbigSektion Niederbayern

Bayerl Walter

Bauer Josef

Berger Franz

Brams Reinhold

Bruckhuber Josef jun.

Diermeier Erwin

Götz Josefine

Hernitscheck Franz-Xaver

Kalenda ZGM

 

Liebhart ZGM

 

Lohberger Stefan

Mayr Mario

Märkl Franz

Molnar Samuel

Märkl /Nickchen ZGM

Osuch Sebastian

Proschka Daniel

Schneider Hermann

Scholtissek Gerd

Schuster Siegfried

Schrötter Florian

Sczepurek Benjamin

 

Wachinger Erwin

Wachinger Johanna

Wiesenberger Hans

Wiesenberger Jürgen

O  Loh-Rexe schwarz

O  Castor-Rexe

O  Kl-Rexe königsmantelges. schw/g

Weiß-Rexe RA

O  Blaugraue-Rexe

Marder-Rexe blau

O  Marder-Rexe blau

Castor-Rexe

 

O  Gelb-Rexe

O  Russen-Rexe schw/w

O  Gelb-Rexe

 

O  Castor-Rexe

O  Castor-Rexe

O  Lux-Rexe

Weiß-Rexe RA

O  Weiß-Rexe BlA

O  Castor-Rexe

O  Weiß-Rexe RA

O  Castor-Rexe

O  Gelb-Rexe

O  Castor-Rexe

O  Castor-Rexe

O  Kleinrexe schwarz

Kleinrexe castorfarbig

O  Loh-Rexe schwarz

O  Loh-Rexe schwarz

O  Castor-Rexe

O  Schwarz-Rexe

O  Marder-Rexe blau

 

 

 

 

 

 

O  Gelb-Rexe

 

 

 

O  Schwarz-Rexe

O  Weiß-Rexe RA

 

 

 

 

 

 

Chin-Rexe

Blaugraue-Rexe

 

 

 

O  Klein-Rexe Dalmatiner dreifarbig

 

 

 Sektion Schwaben

Albrecht Anton

Burkhard Josef sen.

 

Burkhard Josef jun.

Boche Werner

Bucher Manuela

Braunmiller Georg

Faul Josef

Frey Otmar

Henni Christine

Huber Armin

Jaser Robert

Lang Anna

Lang Richard

Mikschl Stefan

Ostermeyer Josef

Rager Andreas

Reinhold Marion

Reinhold Jörg

Roch Jennifer

Schwenkreis Erwin

Summerer Leonhard

 

Unterseher Jürgen

Weiß Ludwig

O  Zwerg-Rexe castorfarbig

O  Schwarz-Rexe

O  Castor-Rexe

O  Marder-Rexe blau

O  Castor-Rexe

O  Castor-Rexe

O  Blau-Rexe

O  Weiß-Rexe RA

O  Dalmatiner-Rexe dreifarbig

O  Zwerg-Rexe röhnfarbig

Castor-Rexe

Blau-Rexe

O  Zwerg-Rexe blau

Klein-rexe luxfarbig

O  Marder.Rexe blau

Klein-Rexe luxfarbig

Castor-Rexe

Blau-Rexe

O  Blau-Rexe

O  Castor-Rexe

O  Weiß-Rexe RA

Blau-Rexe

O  Schwarz-Rexe

Lux-Rexe

Marder-Rexe blau

 

O  Lux-Rexe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl-Rexe königsmantelges. schw/g

 

 

O  Schwarz-Rexe

Schwarz-Rexe

 

 

Weiß-Rexe RA

 

 

 Sektion Oberpfalz

Fritsch Harald

Hofbauer Rupert

Hecht Anita

Liedl Wolfgang

Löffl Christian

Simet Kerstin

 

Simet Michael

Seidel Kristina

Kochanek Christine

Sporr Alexander

Schraml-Pöllmann Gabriele

Quadt Manuel

Dalmatiner-Rexe dreifarbig

O  Castor-Rexe

O  Kl-Rexe luxfarbig

O  Dalmatiner-Rexe schw/w

O  Kl-Rexe castorfarbig

O  Dalmatiner-Rexe dalmatiner  

     dreifarbig

O  Blau-grau Rexe

O  Dalmatiner-Rexe dreifarbig

O  Kl-Rexe castorfarbig

O  Castor-Rexe

Dalmatiner-Rexe dreifarbig

 

O  Zwerg-Rexe dalmatiner blau/weiß

 

 

 

Feh-Rexe

O  Kl-Rexe dalmatiner-dreifarbigSektion Unterfranken

Behringer Frank

Bruckhuber Andrea

Bruckhuber Georg

Emrich  ZGM

Glaser Herbert

Kropstat Sylvana

 

Leppert Franziska

Lutz Sebastian

 

Maurer Friedrich

Muhler Ludwig

Nies Wolfgang

Stubenrauch Andreas

Stubenrauch Nicole

Sturm Frank

 

Schmitt Willibald

Völker Fritz

Wilpert Gerhard

Zitzmann Herbert

O  Kl-Rexe königsmantelges. schw/g

O  NZ Zwergwidder-Rexe weiß BlA

NZ Zwergwidder-Rexe weiß BlA

Marder-Rexe braun

O  Klein-Rexe castorfarbig

O  Zwerg-Rexe lohfarbig-fehfarbig

O  NZ Zwergwidder-Rexe blau

O  Zwerg-Rexe chinchillafarbig

O  Zwerg-Rexe blaugrau

O  Zwerg-Rexe weiß BlA

O  Castor-Rexe

O  Schwarz-Rexe

O  NZ Zwergwidder-Rexe weiß BlA

Weiß-Rexe RA

O  Weiß-Rexe RA

O  Dalmatiner-Rexe schw/w

Klein-Rexe gelb

Chin-Rexe

O  Thüringer-Rexe

O  Zwerg-Rexe lohfarbig schwarz

O  Zwerg-Rexe schwarz

 

 

 

Klein-Rexe luxfarbig

 

O  NZ Zwergwidder-Rexe weiß BlA

 

 

O  Zwerg-Rexe fehfarbig

O  NZ Klein-Rexe weiß BlA

 

O  Marder-Rexe blau

 

 

 

NZ Zwerg-Rexe gelb

 

 

 

 

 Sektion Mittelfranken

Bär Jürgen

Endner Evelyn

Fröhler Bruno

Gugel Anita

Gugel Johann

Köckritz-Horiamus von

Francesco

Krügel Michael

Munkert Bernd

Neidinger Erwin

Obermeier Dieter

Ochse Günther

Sperlein Johann

Strobel Reinhold

Schorr Ralf

Spiller Rudi

O  Castor-Rexe

Zwerg-Rexe luxfarbig

O  Castor-Rexe

O  Schwarzgrannen-Rexe

O  Schwarzgrannen-Rexe

O  Blau-Rexe

 

O  Zwerg-Rexe castorfarbig

O  Blau-Rexe

Castor-Rexe

O  Gelb-Rexe

O  Castor-Rexe

O  Blau-Rexe

O  Feh-Rexe

O  Klein-Rexe castorfarbig

O  Castor-Rexe

O  NZ Kl-Rexe chinchillafarbig

O  Kl-Rexe königsmantelges. schw/g

 

 

 

 

 

 

O  Castor-Rexe

 

 

 

 

Marder-Rexe blau

 

O  NZ Kl-Rexe chinchillafarbigSektion Oberfranken

Bauer Reinhold

Beetz Heinz

Benkner Christian

Benkner Johann

Duchnov Michelle

Ender Wolfgang

Gratzke Uwe

Grosser Astrid

 

Grosser Gerald

Hansky Adolf

Hansky Erika

Kittel ZGM

Munk Claudia

Schlotte Thomas

Schuster Katrin

Schuster Patrizia-

                  Sophie

Schmid Bernd

Wietasch Ingo

Wüste Peter

O  Blaugraue-Rexe

Castor-Rexe

Klein-Rexe luxfarbig

O  Blau-Rexe

O  Zwerg-Rexe weiß BlA

O  Schwarz-Rexe

O  Weiß-Rexe RA

Klein-Rexe blau

O  Klein-Rexe dalmatiner dreifarbig

O  Havanna-Rexe

O  Gelb-Rexe

O  Lux-Rexe

O  Blaugraue-Rexe

O  Zwerg-Rexe röhnfarbig

Klein-Rexe castorfarbig

O  Blau-Rexe

Zwerg-Rexe weiß BlA

O  Zwerg-Rexe weiß RA

O  Castor-Rexe

Zwerg-Rexe schwarz

O  Dalmatiner-Rexe schw/w

 

 

O  Klein-Rexe schwarz

O  Klein-Rexe schwarz

 

 

O  Castor-Rexe

O  Zwerg-Rexe blau

O  Zwerg-Rexe Dalmatiner blau-weiß

O  NZ Klein-Rexe weiß BlA

O  Klein-Rexe castorfarbig

 

O  Weiß-Rexe RA

 

O  Klein-Rexe schwarz

O  Feh-Rexe

NZ Klein-Rexe weiß BlA

 

 

O  Feh-Rexe

O  Gelb-Rexe